loading

畢業套組

價格索引

*更多產品選擇,請由平板或桌機系統編輯

畢業風格隨拍卡(快編版)

尺寸:
8.6x5.8cm
裝訂:
裁切導圓角+精緻紙盒
頁數:
12頁,套裝
紙張:
封套(紗蘿紙200g),卡片(赫本卡240g)
價格:
NT$149
商品預覽

學校紀念冊(請以電腦製作)

尺寸:
21x21cm
裝訂:
硬殼精裝
頁數:
32頁
紙張:
封面(銅板紙覆膜),內頁(柔細雪銅紙150g)
價格:
NT$1180
商品預覽
loading